Redakcja

PISMO MIESZKAŃCÓW DZIELNICY

Wydawca: Honey Flash sp. z o.o.

Redaktor naczelny: Marek Stańczak

Sekretarz redakcji: Agnieszka Pająk-Czech

Zespół: Krzysztof Malinowski, Ania Perkowska, Greta Droździel – Papuga.

Studio graficzne: Artur Szuba, Klaudia Kobylarz.

Sekretariat, reklama i ogłoszenia drobne: tel. 577 962 021, e-mail: redakcja@naszursus.pl

Redakcja: ul. Solec 81B 00-382 Warszawa

Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i zastrzega sobie prawo do niepublikowania, względnie skracania niezamówionych tekstów.

Druk: Agora S.A.